Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Många av våra råvaror kommer från Sverige och för att det ska bli lättare för dig att välja mat med ursprung från Sverige märker vi våra matlådor.

För att få använda märkningen måste 75% av råvarorna i produkten ha sitt ursprung i Sverige.

Återanvändning är framtidens hållbara!

Vårt miljöarbete

Återanvändning

Att återanvända är bättre för miljön- därför använder vi returbackar som används om och om igen, istället för engångsemballage.

Livslängd

En returlåda har en livslängd på 15 år. Den används i snitt över 100 gånger. Lådor som går sönder lagas. När lådan till slut kasseras mals den ner och plasten används vid tillverkningen av nya returlådor.

Minskar matsvinn

Den stabila konstruktionen i returlådan skyddar innehållet och därmed minskar risken för matsvinn!

Lägre CO2e-påverkan

En livscykelanalys från Svenska Retursystem visar att CO2e-påverkan är lägre för en returlåda än engångsemballage. Att använda returlådan innebär för oss att vi har 1 ton lägre CO2e-utsläpp per år.

Hållbart

Vi minskar användningen av engångsemballage med 5000 per år, vilket minskar avfallsmängden. Återanvändning är framtidens hållbara!

Hemlagad mat i en butik nära dig

827