Återanvändning är framtidens hållbara!

Vårt miljöarbete

Återanvändning

Att återanvända är bättre för miljön- därför använder vi returbackar som används om och om igen, istället för engångsemballage.

Livslängd

En returlåda har en livslängd på 15 år. Den används i snitt över 100 gånger. Lådor som går sönder lagas. När lådan till slut kasseras mals den ner och plasten används vid tillverkningen av nya returlådor.

Minskar matsvinn

Den stabila konstruktionen i returlådan skyddar innehållet och därmed minskar risken för matsvinn!

Lägre CO2e-påverkan

En livscykelanalys från Svenska Retursystem visar att CO2e-påverkan är lägre för en returlåda än engångsemballage. Att använda returlådan innebär för oss att vi har 1 ton lägre CO2e-utsläpp per år.

Hållbart

Vi minskar användningen av engångsemballage med 5000 per år, vilket minskar avfallsmängden. Återanvändning är framtidens hållbara!

Hemlagad mat i en butik nära dig

827